Zarządzenie nr B.0050.195.2019

05‑06‑2019

ZARZĄDZENIE NR B.0050.195.2019
BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
z dnia 5 czerwca 2019 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 20 tiret drugie uchwały nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.01.2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje

§ 1.

Dokonać zmian po stronie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W wyniku dokonywanych zmian budżet na 2019 rok zamyka się:
- po stronie dochodów kwotą 52.049.750,72 zł,
- po stronie wydatków kwotą 53.480.222,05 zł.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu