Zarządzenie nr B.0050.2.2020

13‑01‑2020 12:51:52

w sprawie  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kuźnia Raciborska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki a termin płatności przekracza rok budżetowy oraz do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnia Raciborska.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu