Inne


Ogłoszenie

07‑03‑2019 16:04:19
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

07‑03‑2019 15:17:52
Pozwolenie wodnoprawne dla Pani Doroty Wodeckiej na szczególne korzystanie z wód obejmujące użytkowanie wód znajdujących się w stawach i rowach, dla stawów rekreacyjnych o powierzchni lustra wody: staw górny: 814 m2, staw dolny: 1 075 m2, położonych na działce nr 13/1 obręb 0002, Jankowice, gmina Kuźnia Raciborska, w zakresie poboru wody z rowu F-10 dla ww. stawów oraz zrzutu wód z ww. stawów do odbiornika – tego samego rowu F-10; zamierzone użytkowanie wód będzie miało charakter okresowy – całkowity zrzut i pobór wód będzie miał miejsce jedynie w sytuacji awaryjnej, lub w razie konieczności konserwacji stawów.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwicach

14‑02‑2019 14:38:01
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni chłonnej przy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepływie maksymalnym 1,2 m3/d, zlokalizowanej na działce nr 976/3 w Rudach, w celu zwykłego korzystania z wód.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

14‑02‑2019 13:40:52

                Informuje się, że na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 122), odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w 2019 roku, zgodnie z podpisaną umową, jest realizowane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rybniku, ul. Majątkowa 42. (www.schronisko.rybnik.pl).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

04‑02‑2019 13:28:44
Zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

28‑01‑2019 09:17:59
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gliwcach informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

17‑01‑2019 14:43:37

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo  łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o dodatkowych terminach planowanych polowań zbiorowych koła łowieckiego „Cis” Gliwice w dniach 19 stycznia 2019 r. na terenie 7, 7E, 8, 20 stycznia 2019 r. na terenie 4, 4B 4C, 26 stycznia 2019 r. na terenie 2, 3, 6, 27 stycznia 2019 r. na terenie 13A, 15B, 15, 15A  w godzinach od 8:00 do 15:00.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

15‑01‑2019 13:38:27

       Kuźnia Raciborska,14.01.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie z wniosku Piotra Nowaka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu części chodnika i odwodnienia  przy DP 3534S w miejscowości Budziska – etap II. Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 8:00 – 14:00, w czwartek – od 8:00 – 15:00, w piątek – od 8:00 – 12:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17, wew. 113,126.

 

Z up. BURMISTRZA

 

/-/ inż. Dżesika Nowak

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie

11‑01‑2019 10:00:21
o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku i statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

10‑01‑2019 16:36:49

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 42ab ust. 2 w związku z art. 42ab ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo  łowieckie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033)

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

informację o dodatkowych terminach planowanych polowań zbiorowych koła łowieckiego „Ponowa” Kędzierzyn-Koźle w dniach 20, 27 stycznia 2019 r. w godzinach od 8:00 do 16:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 143 łowisko „Nędza” (zbiórka i zakończenie na Schlossbergu) oraz na terenie obwodu łowieckiego nr 129 w łowiskach „Kiczowa” i „Lubieszów” (zbiórka i zakończenie przy restauracji „Nasz Dworek” w Dziergowicach).
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 28 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2019 16:05:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive