Wyniki naboru na wolne stanowiska urzędnicze


Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

12‑04‑2019 07:57:58

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, do zatrudnienia na stanowisku      

Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

wybrana została Pani Adrianna Nowak, zamieszkała w Kuźni Raciborskiej.

 

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 2 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pani Adrianna Nowak wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym zdobytym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Ochrona Środowiska. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych. Pani Adrianna Nowak uzyskała najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

 

                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

                       

Kuźnia Raciborska, 11 kwietnia 2019 r.  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska

21‑03‑2019 10:47:54

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, do zatrudnienia na stanowisku

Inspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

wybrana została Pani Patrycja Treffon, zamieszkała w Ostrożnicy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 6 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pani Patrycja Treffon wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na określonym stanowisku. Legitymuje się wykształceniem wyższym zdobytym na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Inżynieria Środowiska. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych. Pani Patrycja Treffon uzyskała najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KUŹNI RACIBORSKIEJ

01‑03‑2019 13:56:16

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej   

           wybrana została Pani Anna Kijek, zamieszkała w Kuźni Raciborskiej.   

 

Uzasadnienie wyboru:

            Spośród 6 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze
Pani Anna Kijek wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej.

Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim zdobytym w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów
z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych.
Pani Anna Kijek uzyskała najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

                                                                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                       /-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

 

Kuźnia Raciborska, 01.03.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o wynikach naboru

13‑11‑2018 12:51:06
na wolne stanowisko urzędnicze - Informatyk (1/2 etatu)
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  13‑11‑2018 12:47:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  13‑11‑2018 12:47:36
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2019 07:59:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie