Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. ochrony środowiska

21‑03‑2019 10:47:54

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, do zatrudnienia na stanowisku

Inspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

wybrana została Pani Patrycja Treffon, zamieszkała w Ostrożnicy.

 

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 6 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pani Patrycja Treffon wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kandydatka posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na określonym stanowisku. Legitymuje się wykształceniem wyższym zdobytym na Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku Inżynieria Środowiska. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych. Pani Patrycja Treffon uzyskała najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu