Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

12‑04‑2019 07:57:58

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska, do zatrudnienia na stanowisku      

Podinspektor ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

wybrana została Pani Adrianna Nowak, zamieszkała w Kuźni Raciborskiej.

 

Uzasadnienie wyboru:

Spośród 2 kandydatów spełniających wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze Pani Adrianna Nowak wykazała się najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku Podinspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym zdobytym na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na kierunku Ochrona Środowiska. Posiada szeroką wiedzę z zakresu przepisów prawnych określonych w ogłoszeniu o naborze.

Nabór przeprowadzono na podstawie analizy zgodności złożonych dokumentów z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze oraz w oparciu o rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydaci prezentowali swoją wiedzę oraz znajomość przepisów prawnych. Pani Adrianna Nowak uzyskała najwyższą ilość punktów wśród uczestniczących w naborze kandydatów.

 

                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA

/-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka - Tesarczyk

                       

Kuźnia Raciborska, 11 kwietnia 2019 r.  

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu