Zarządzenie nr B.0050.231.2019

06‑06‑2019 10:35:16

Zarządzenie Nr B.0050.231 .2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 06.06.2019r.

 

w sprawie wynajmu nieruchomości zabudowanej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz zarządzenia nr B.0050.198.2019 z dnia 06.06.2019r. w sprawie wykazu do wynajmu lokalu

 

zarządzam:

 

§1

Wynająć nieruchomość stanowiącą stadion sportowy, na której urządzone są 2 boiska, zabudowaną budynkiem szatni i sanitariatów, oznaczoną dz. nr 442/4 k.m. 3 w Kuźni Raciborskiej w części o powierzchni 2,8933 ha zapisaną w KW GL1R/ 00044341/9 użytek Bz, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Kuźnia Raciborska,

- na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,

- z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej z zakresu sportu, kultury, rekreacji,

- na okres 3 lat.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu ustala się na kwotę 1 000,00 zł + VAT.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

/-  Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu