Zarządzenie Nr B.0050.232.2019

05‑07‑2019 10:39:49

Zarządzenie Nr B.0050.232 .2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 06.06.2019r.

 

w sprawie wynajmu lokalu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 13 ust.1, art.25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) oraz zarządzenia nr B.0050.199.2019 z dnia 06.06.2019r. w sprawie wykazu do wynajmu lokalu

zarządzam:

§1

Wynająć lokal własności Gminy Miasta Kuźnia Raciborska:

  • stanowiący halę sportową wraz z pomieszczeniami pomocniczymi o powierzchni ogólnej 1352,70 m2

  • zlokalizowany w budynku położonym na działce nr 921 k.m. 6 w Rudach zapisanej w KW GL1R/00041840/6, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska,

  • na rzecz Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej,

  • z przeznaczeniem na prowadzenie działalności z zakresu sportu, kultury, rekreacji,

  • na okres 3 lat.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu ustala się na kwotę 1000,00 zł + VAT.

 

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

/- Burmistrz, inż. Paweł Macha -/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu