Zarządzenie nr B.0050.192.2019

31‑05‑2019

Zarządzenie nr B.0050.192.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 maja 2019 roku

 

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.190.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 31.05.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W „Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2019 rok przyjętym zarządzeniem nr B.0050.18.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 18.01.2019 roku (z późniejszymi zmianami) dokonać następujących zmian:

 

I. Zwiększenie dotacji na finansowanie zadań zleconych:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

 

 

Dochody w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

 

40 000,00

 

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

40 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

 

40 000,00

 

 

II. Zwiększenie wydatków na zadania zlecone:

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

 

 

Wydatki w złotych

 

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenia

Zwiększenia

1.

852

 

 

Pomoc społeczna

 

40 000,00

 

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

40 000,00

 

3110

Świadczenia społeczne

 

40 000,00

 

 

§ 2

W wyniku wprowadzonych zmian „Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami” na 2019 rok przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu