Zarządzenie nr B.120.1.34.2019

31‑05‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.34.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 31 maja 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.190.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 31.05.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów o kwotę 40.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.530.210,72 zł,

po stronie wydatków kwotą 31.495.138,05 zł.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu