Ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty


Podpisany zbiór danych przestrzennych APP.

Poniżej znajduje się podpisany plik GML zawierający zbiór danych przestrzennych APP (aktów planowania przestrzennego) dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalonych po 31.10.2020 r. czyli po wejściu w życie rozporządzenia.

PODPISANY ZBIÓR DANYCH PRZESTRZENNYCH APP NA DZIEŃ 17.11.2022R.

Zgodnie z art. 67a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503):

1. Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą, w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2021 r. poz. 214), zwane dalej „zbiorami”.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego

§ 6. 1. Dane przestrzenne dla każdego aktu planowania przestrzennego, w postaci dokumentu elektronicznego GML, podpisywane są kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.2. Zbiór danych przestrzennych, w postaci dokumentu elektronicznego GML, po jego każdej aktualizacji, jest podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

§ 7 Zbiór danych przestrzennych tworzy się w sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania przestrzennego co najmniej: 1) w postaci dokumentu elektronicznego GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym GML struktury zbioru danych przestrzennych oraz 2) dla obiektów obejmujących cyfrową reprezentację części graficznej aktu planowania przestrzennego z nadaną georeferencją w postaci plików GeoTIFF.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020r. o zmianie ustawy  Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 782) zbiór aktów planowania przestrzennego (APP) dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w tym uchwalonych przed 31.10.2020r. zostały opublikowane wraz z danymi przestrzennymi w Gminnym Systemie Informacji Przestrzennej Gison (portal mapowy): pod tym linkiem.

Art. 17 W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy organy, o których mowa w art. 67a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, tworzą zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2020 r. poz. 177 i 284) wraz z danymi przestrzennymi dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5, obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy, w zakresie określonym w art. 67a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5.

Informacja wytworzona przez:
Daniel Waloszek
email: administrator@umkuznia.pl tel.:32 419-14-17, 32 419-13-51
, w dniu:  22‑11‑2022 08:47:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daniel Waloszek
email: administrator@umkuznia.pl tel.:32 419-14-17, 32 419-13-51
, w dniu:  22‑11‑2022 08:47:56
Data ostatniej aktualizacji:
22‑11‑2022 10:06:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie