zarządzenia wewnętrzne


Zarządzenie nr B.120.1.53.2019

11‑07‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.53.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 11 lipca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.244.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 11.07.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.909.353,78 zł,

po stronie wydatków kwotą 32.666.138,21 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.50.2019

09‑07‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.50.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 9 lipca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.238.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 09.07.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 707,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.909.353,78 zł,

po stronie wydatków kwotą 32.666.138,21 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.49.2019

04‑07‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.49.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 4 lipca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.234.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z 04.07.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.908.646,52 zł,

po stronie wydatków kwotą 32.665.430,95 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.48.2019

03‑07‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.48.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 3 lipca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.908.646,52 zł,

po stronie wydatków kwotą 32.665.430,95 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.47.2019

28‑06‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.47.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 28 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z zarządzeniem nr B.0050.225.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 28.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.908.646,52 zł,

po stronie wydatków kwotą 32.665.430,95 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.46.2019

27‑06‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.46.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z uchwałą nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 378.353,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków o kwotę 791.939,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.908.646,52 zł,

po stronie wydatków kwotą 32.665.430,95 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.45.2019

25‑06‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.45.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 25 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.222.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 25.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.530.292,72 zł,

po stronie wydatków kwotą 31.495.138,05 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.44.2019

18‑06‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.44.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.530.292,72 zł,

po stronie wydatków kwotą 31.495.138,05 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.43.2019

18‑06‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.43.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.214.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 18.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie dochodów o kwotę 82,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.530.292,72 zł,

po stronie wydatków kwotą 31.495.138,05 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.120.1.42.2019

17‑06‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.42.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 17 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.211.2019 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 17.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.530.210,72 zł,

po stronie wydatków kwotą 31.495.138,05 zł.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 50 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Henryk Jończyk
email: mateusz.jonczyk@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew. 106
, w dniu:  23‑11‑2018 01:02:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2019 12:05:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive