BIP wyszukiwarka


Wyszukiwanie zostało zakończone. Liczba znalezionych pozycji: 2697. Zmiana kryteriów wyszukiwania.
Lp. Tytuł Osoba wprowadzająca Data ostatniej aktualizacji
2261 2019 rok Ilona Burgieł 21-01-2019 11:31:50
2262 W sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:42:43
2263 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2018, PODPROGRAM 2019 z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:42:05
2264 W sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - ochrona i promocja zdrowia Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:41:31
2265 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:40:52
2266 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:40:15
2267 W sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - Kultura fizyczna i sport Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:39:42
2268 Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:37:39
2269 Obwieszczenie Michalina Komarek 17-01-2019 14:45:48
2270 Zarządzenie nr B.0050.17.2019 Monika Jordan 16-01-2019 14:00:57
Strony: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69    70    71    72    73    74    75    76    77    78    79    80    81    82    83    84    85    86    87    88    89    90    91    92    93    94    95    96    97    98    99    100    101    102    103    104    105    106    107    108    109    110    111    112    113    114    115    116    117    118    119    120    121    122    123    124    125    126    127    128    129    130    131    132    133    134    135    136    137    138    139    140    141    142    143    144    145    146    147    148    149    150    151    152    153    154    155    156    157    158    159    160    161    162    163    164    165    166    167    168    169    170    171    172    173    174    175    176    177    178    179    180    181    182    183    184    185    186    187    188    189    190    191    192    193    194    195    196    197    198    199    200    201    202    203    204    205    206    207    208    209    210    211    212    213    214    215    216    217    218    219    220    221    222    223    224    225    226    227    228    229    230    231    232    233    234    235    236    237    238    239    240    241    242    243    244    245    246    247    248    249    250    251    252    253    254    255    256    257    258    259    260    261    262    263    264    265    266    267    268    269    270