BIP wyszukiwarka


Wyszukiwanie zostało zakończone. Liczba znalezionych pozycji: 688. Zmiana kryteriów wyszukiwania.
Lp. Tytuł Osoba wprowadzająca Data ostatniej aktualizacji
191 W sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - ochrona i promocja zdrowia Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:41:31
192 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:40:52
193 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:40:15
194 W sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - Kultura fizyczna i sport Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:39:42
195 Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:37:39
196 Obwieszczenie Michalina Komarek 17-01-2019 14:45:48
197 Zarządzenie nr B.0050.17.2019 Monika Jordan 16-01-2019 14:00:57
198 Zarządzenie nr B.0050.15.2019 Monika Jordan 16-01-2019 13:59:27
199 Zarządzenie nr B.0050.14.2019 Monika Jordan 16-01-2019 13:58:41
200 Zarządzenie nr B.0050.13.2019 Monika Jordan 16-01-2019 13:57:48
Strony: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53    54    55    56    57    58    59    60    61    62    63    64    65    66    67    68    69