Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie

09‑09‑2022 08:12:52

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). §1 Uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921 z dnia 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/288/2013 z dnia 7 marca 2013 r., w związku z art. 443 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

§1

1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu:

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinie, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie do 16 września 2022 r.

§ 2

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 września 2022 r., termin zakończenia konsultacji 16 wrzesnia 2022 r.

 

 

Z up. Burmistrza

inż. Patrycja Treffon

Kierownik Referatu

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

24‑08‑2022 09:30:22

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji 24.08.2022 r.

Termin zakończenia konsultacji 31.08.2022 r.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑08‑2022 14:19:34

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kuźnia Raciborska.

Konsultację mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 sierpnia 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 sierpnia 2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

08‑06‑2022 08:41:41

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kuźnia Raciborska na rok szkolny 2022-2023.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 08 czerwca 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 czerwca 2022 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Edukacji, Sportu i Promocji Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

18‑05‑2022 15:12:47

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji :  19 maj 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji:   25 maj 2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Skarbnik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

13‑04‑2022 13:53:38

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji  w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej: w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr XIX/236/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 14 kwiecień 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 20 kwiecień 2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑04‑2022 13:39:27

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej: w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Termin rozpoczęcia konsultacji 11 kwiecień 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji 18 kwiecień 2022 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Skarbnik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

01‑04‑2022 11:47:12

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:  w sprawie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 01 kwiecień 2022r.

Termin zakończenia konsultacji : 08 kwiecień 2022r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Skarbnik Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

22‑03‑2022 14:37:07

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2022 rok.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji  : 23 marzec 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji : 29 marzec 2022 r.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

15‑03‑2022 14:05:59

ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2022 roku"

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:         15 marca 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji:         22 marca 2022 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie jest Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 89 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
19‑09‑2022 09:09:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie