Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

12‑01‑2021 12:24:34

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

 

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

w sprawie nadania skwerowi położonemu w mieście Kuźnia Raciborska nazwy ,,Skwer św. Jana Pawła II"

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12.01.2021r.,     termin zakończenia konsultacji: 22.01.2021r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

22‑12‑2020 14:54:46

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑12‑2020 10:59:12

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/215/2020  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 26 Listopada  2020 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

09‑12‑2020 13:01:38

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska, biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

08‑12‑2020 14:46:20

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

08‑12‑2020 14:39:53

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

18‑11‑2020 14:53:58

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie podatku od środków transportowych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

18‑11‑2020 14:18:42

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie „Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

17‑11‑2020 15:58:13

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

16‑11‑2020 15:19:44

OGŁOSZENIE

o przeprowadzeniu konsultacji

projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 49 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Beata Chorzelewska
email: beata.chorzelewska@umkuznia.pl tel.:32 419 14 17 wew. 113 fax: beata.grabowska
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
12‑01‑2021 12:31:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie