Konsultacje społeczne


Plik pdf Ogłoszenie konsultacje
12‑11‑2019 16:19:00
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie konsultacje
12‑11‑2019 16:17:40
w sprawie podatku od środków transportowych
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
153KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

12‑11‑2019 15:27:28
Program współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami porarządowymi
Dokumenty:
Plik pdf ogloszenie o konsultacjach.pdf
12‑11‑2019 15:28:23
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf informacja o przeprowadzonych konsultacjach Program Współpracy.pdf
27‑11‑2019 15:22:46
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁOSZENIE

12‑11‑2019 14:17:38

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz.2478 z 15 marca 2013 r. ), ogłaszam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 listopada 2019 r., termin zakończenia konsultacji:

19 listopada  2019 r.

           

                                                                                                 Burmistrz

                                                                                         (-) inż. Paweł Macha
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE

12‑11‑2019 14:15:41

o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2019 r., poz. 506), § 3 ust. 1 w związku z § 1 ust. 1 uchwały nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 września 2010 r. w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz.2478 z 15 marca 2013 r. ), ogłaszam co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzam konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

2. Konsultacje przeprowadzam w formie wyrażenia pisemnej opinii.

3. Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu :

1) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej,

2) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 należy przedłożyć w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia.

§ 2. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3. Termin rozpoczęcia konsultacji: 12 listopada 2019 r., termin zakończenia konsultacji:

19 listopada  2019 r.

                                                                                                 Burmistrz

                                                                                         (-) inż. Paweł Macha
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach

24‑10‑2019 11:42:34

Informuję, że w dniach od 16.10.2019r. do 23.10.2019r. zgodnie z Uchwałą nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 2478 z 15 marca 2013 r.) przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Kuźnia Raciborska.

W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna opinia.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

11‑10‑2018 09:47:54

Informuję, że w dniach od 04 października do 10 października 2018r., zgodnie z § 5 uchwały nr XXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.295.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02 października 2018r., przeprowadzono konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Jankowice.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych

04‑10‑2018 08:27:04

dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Jankowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach

19‑09‑2018 12:31:20

Informuję, że w dniach od 10.09.2018 r. do 18.09.2018 r. zgodnie z Uchwałą nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 2478 z 15 marca 2013 r.) przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  31‑07‑2018 07:33:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  31‑07‑2018 07:33:18
Data ostatniej aktualizacji:
12‑11‑2019 16:19:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie