Konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

13‑12‑2018 15:49:41

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie zmiany statutu sołectwa Turze.    

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 13 grudnia 2018 r., termin zakończenia konsultacji: 20 grudnia 2018 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska.   

 

 

                                                                                   BURMISTRZ

                                                                        /-/ inż. Paweł Macha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑12‑2018 13:39:01

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie rzeczowej.    

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 grudnia 2018 r., termin zakończenia konsultacji: 18 grudnia 2018 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska.   

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑12‑2018 13:38:16

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w formie pieniężnej.    

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 grudnia 2018 r., termin zakończenia konsultacji: 18 grudnia 2018 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska.   

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑12‑2018 13:36:33

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11 grudzień 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 grudzień 2018 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obywatelski w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

11‑12‑2018 13:33:08

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji:   11 grudzień 2018 r.

Termin zakończenia konsultacji: 18 grudzień 2018 r.

 

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Obywatelski w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

27‑11‑2018 15:28:28
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

19‑11‑2018 13:54:06

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

  • w sprawie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

19‑11‑2018 13:49:32

Ogłasza się o przeprowadzeniu konsultacji w przedmiocie projektów uchwał Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej:

  • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  • w sprawie podatku od środków transportowych.

 

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 listopad 2018r., termin zakończenia konsultacji: 22 listopad 2018r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

19‑11‑2018 12:14:23
Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie "Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok"
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

31‑10‑2018 13:10:25

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.     

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 31 października 2018 r., termin zakończenia konsultacji: 7 listopada 2018 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska.   

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 45 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  07‑08‑2018 08:32:23
Data ostatniej aktualizacji:
05‑12‑2019 16:55:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie