Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej


W całej Polsce ruszył system darmowych porad prawnych. Jest to efekt wejścia w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W powiecie raciborskim działają cztery takie punkty, w których nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci oraz radcowie prawni.

Zadanie organizuje Starostwo Powiatowe w Raciborzu. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

1) Racibórz - Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Okrzei 4,
2) Pietrowice Wielkie - Centrum Społeczno – Kulturalne, ul. 1 Maja 8B,
3) Krzyżanowice - Urząd Gminy, ul. Główna 5,
4) Kuźnia Raciborska - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Klasztorna 9, tel. 533-977-031 Harmonogram – dni / godziny

1) Starostwo Powiatowe w Raciborzu: - poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08.00-12.00 - wtorek: 12.00 – 16.00,
2) Centrum Społeczno – Kulturalne w Pietrowicach Wielkich: - poniedziałek, środa: 14.00 -18.00, - wtorek, czwartek, piątek: 10.00 - 14.00,
3) Urząd Gminy w Krzyżanowicach: - poniedziałek, wtorek, środa: 11.00 - 15.00 - czwartek, piątek: 08.00 – 12.00,
4) Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej - od poniedziałku do piątku: 14.00 -18.00. tel. 533-977-031 Parter pokój 7a (wejście główne do budynku)

Uprawnieni:

- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie poprzedzającym zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Informacja wytworzona przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  31‑07‑2018 07:37:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  31‑07‑2018 07:37:46
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2018 07:46:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie