Inne


Plik pdf Pliki do pobrania
19‑06‑2019 15:29:46

Uchwała z dnia 5 czerwca 2019 r. Komitetu do spraw Rewitalizacji

w sprawie  przyjęcia Regulaminu działania Komitetu do spraw Rewitalizacji dla Gminy Kuźnia Raciborska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie

06‑06‑2019 14:25:07
Rodzaj zadania: utrzymanie rowu melioracji szczegółowej Nr 35 na długości 23 mb w Rudzie Kozielskiej.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

05‑06‑2019 09:15:40
o możliwości zapoznania się z decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22 maja 2019 r. NR 118/2019/KUZ, znak: KUZ.424.299.2018.MŁ
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Decyzja

30‑05‑2019 10:15:22
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie r 118/2019/KUZ z dnia 22.05.2019 r.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Browarnej w Kuźni Raciborskiej.

31‑05‑2019 12:17:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Turzu

31‑05‑2019 11:40:13
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

30‑05‑2019 09:56:58

Nr IB.6733.6.2019                                                        

 Kuźnia Raciborska 29.05 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

            Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że na wniosek Jerzego Nowaka Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Usługi Projektowe Gliwice, działającego z pełnomocnictwa Tauron Dystrybucja S.A., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN typu 3 x XRUAHAKXs 1 x 120/25 mm² na odcinku pomiędzy słupem 19692 do stacji A528 na działkach nr 231/1, 230/1, 229/1(działki Lasów Państwowych) i 95 (droga wojewódzka nr 919) obręb Rudy oraz 234/2, 233 i 232/1(działki Lasów Państwowych) obręb Ruda Kozielska. 

Zainteresowani w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji dla RZSW w Raciborzu

28‑05‑2019 13:21:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dla mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

14‑05‑2019 13:14:37

 dotycząca wyboru ławników sądowych na kadencję 2020-2023 oraz zasadach zgłaszania kandydatów

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

13‑05‑2019 13:37:09
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w gminie Kuźnia Raciborska, przy ul. Topolowej - Etap I
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 48 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  10‑08‑2018 08:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
19‑06‑2019 15:30:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie