Ogłoszenie o przetargu

23‑12‑2019 10:09:54

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 4 o łącznej powierzchni 0,7200 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. Działka numer 853/1 o pow.0,1470ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00027386/1, o użytku ŁIV.

2. Działka numer 853/2 o pow.0,5730ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00009812/5, o użytku RV-0,4940ha i ŁIV-0,0790ha.

 

Cena wywoławcza 139.740,-zł+23%VAT tj. 171.880,20zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.190,-zł.

Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2020 r., o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 27.01.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu