Ogłoszenia o przetargach


Ogłoszenie o przetargu

18‑08‑2021 14:43:20

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 573/2, o pow.0,0150ha, o użytku B, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00042511/8

Cena wywoławcza 6.750,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 675,-zł

Przetarg odbędzie się 21 września 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 15.09.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

07‑06‑2021 09:57:43

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 156/1, o pow.0,2805ha, o użytku B-0,0453ha, RVI-0,2352ha, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00032366/3

Cena wywoławcza 75.720,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 7.572,-zł

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 6.07.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑04‑2021 10:19:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska położonej w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanej w KW GL1R/00037166/6, o użytku B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 117/4 o pow.0,0075ha i działka 118/1 o pow.0,0004ha.

Cena wywoławcza 8465,45zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 847,-zł.

Przetarg odbędzie się 31 maja 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.05.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑01‑2021 12:18:46

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, działką numer 732/2, o pow. 0,0801 ha, o użytku B, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00021764/3.

Cena wywoławcza 50.900 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 5.090 zł. 

Przetarg odbędzie się 5 marca 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 1.03.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

03‑12‑2020 10:51:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Jankowicach, na karcie mapy 1, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej
w KW GL1R/00050146/7, o użytku RV, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 213/9, o pow.0,0100ha i działką numer 213/11 o pow.0,0335ha.

Cena wywoławcza 10.460,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT należnego od wartości  działki 213/9), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 1046,-zł.

 

Przetarg odbędzie się 11 stycznia 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 4.01.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

28‑08‑2020 13:43:03

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 8/4, o pow. 0,1375ha, zapisaną w KW GL1R/0009812/5, o użytku RVI.

Cena wywoławcza 98.000,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.800,-zł.

Przetarg odbędzie się 12 października 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 06.10.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

28‑08‑2020 13:38:08

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 480/15, o pow. 0,0120ha, zapisaną w KW GL1R/00013767/5, o użytku Bp.

Cena wywoławcza 6 830,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 683-zł.

Przetarg odbędzie się 30 września 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 24.09.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

07‑07‑2020 15:16:13

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 415/12, o pow. 1,6056ha, zapisaną w KW GL1R/00042645/6, o użytku Bp.

Cena wywoławcza 412.760,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 41.276,-zł.

Przetarg odbędzie się 21 sierpnia 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 17.08.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

21‑04‑2020 12:00:37

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 344/5, o pow.0,1982ha, o użytku Bp, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00029114/8.

Cena wywoławcza 145.200,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.520,-zł.

Przetarg odbędzie się 29 maja 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.05.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

23‑12‑2019 10:09:54

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 4 o łącznej powierzchni 0,7200 ha, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

1. Działka numer 853/1 o pow.0,1470ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00027386/1, o użytku ŁIV.

2. Działka numer 853/2 o pow.0,5730ha, zapisana w księdze wieczystej GL1R/00009812/5, o użytku RV-0,4940ha i ŁIV-0,0790ha.

 

Cena wywoławcza 139.740,-zł+23%VAT tj. 171.880,20zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.190,-zł.

Przetarg odbędzie się 31 stycznia 2020 r., o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 27.01.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 17 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Data ostatniej aktualizacji:
18‑08‑2021 15:01:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie