Ogłoszenia o przetargach


Ogłoszenie o przetargu

30‑11‑2022 14:05:15

 

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 415/16 o pow.0,4995ha, cena wywoławcza 172.330,zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.233,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 3.06.2022 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
  2. Działka ta położona jest na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer XXIV/211/2016 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 listopada 2016r., przeznaczony jest pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny i obiekty handlu hurtowego oznaczony symbolem 3P. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu.  Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2023 r., o godz. 10.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pokoju 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 2.01.2023r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

30‑11‑2022 11:39:34

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, będącej lokalem mieszkalnym 17/2 w budynku przy ul. Leśnej w Jankowicach, położonym na działce nr 192/1 o pow.0,1094ha, a.m1, KW GL1R/00036869/7.

Działka 192/1 a.m1 w Jankowicach położona jest na terenach przeznaczonych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową ozn. symb. C 20MN. Lokal mieszkalny 17/2 położony jest na parterze, składa się z jednego pokoju, pomieszczenia gospodarczego, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 24,20 m², przynależnym pomieszczeniem o pow.8,85m².

Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 843/10000.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00036869/7 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2023r., o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pokoju nr 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne ptrzepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 2.01.2023r.

 

L
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

30‑11‑2022 11:26:18

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej przy ul. Raciborskiej 28 w Turzu, na działce nr 782/2 o pow.0,0804ha, a.m5, zapisanej w KW GL1R/00037758/3.

Działka 782/2 a.m5 w Turzu położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzonym uchwałą nr XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.11.2021 r., działka ta jest położona na terenach RMM - obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym (dawne przedszkole). Budynek jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym w części (kotłownia), wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek rozbudowany w latach 60-tych i dostosowany do funkcji jaką pełnił (przedszkole). Budynek wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku 216m². Dostęp do drogi publicznej od ul. Raciborskiej. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta jest ogrodzona.

 

Przetarg odbędzie się 9 stycznia 2023 r., o godz.9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pokoju nr 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 02.01.2023 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑07‑2022 12:51:57

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, będącej lokalem mieszkalnym 17/2 w budynku przy ul. Leśnej w Jankowicach, położonym na działce nr 192/1 o pow.0,1094ha, a.m1, KW GL1R/00036869/7.

Działka 192/1 a.m1 w Jankowicach położona jest na terenach przeznaczonych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową ozn. symb. C 20MN. Lokal mieszkalny 17/2 położony jest na parterze, składa się z jednego pokoju, pomieszczenia gospodarczego, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 24,20 m², przynależnym pomieszczeniem o pow.8,85m².

Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 843/10000.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00036869/7 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 2 września 2022 r., o godz. 10.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu - budynek byłego przedszkola w Turzu

29‑07‑2022 12:48:46

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej przy ul. Raciborskiej 28 w Turzu, na działce nr 782/2 o pow.0,0804ha, a.m5, zapisanej w KW GL1R/00037758/3.

Działka 782/2 a.m5 w Turzu położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzonym uchwałą nr XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.11.2021 r., działka ta jest położona na terenach RMM - obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym (dawne przedszkole). Budynek jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym w części (kotłownia), wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek rozbudowany w latach 60-tych i dostosowany do funkcji jaką pełnił (przedszkole). Budynek wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku 216m². Dostęp do drogi publicznej od ul. Raciborskiej. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta jest ogrodzona.

 

Przetarg odbędzie się 2 września 2022 r., o godz. 9.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

22‑04‑2022 09:33:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

1. 415/14 i 415/15 o łącznej powierzchni 0,9563ha, cena wywoławcza 329.925,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 33.000,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej,

2. 415/16 o pow.0,4995ha, cena wywoławcza 172.330,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.250,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

 

Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2022 r., o godz. 9.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 30.05.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

14‑12‑2021 11:07:39

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 349/6, o pow.0,0439ha, o użytku Bp, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00036668/8.

Cena wywoławcza 26.500,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.650,-zł

Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2022 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 12.01.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

18‑08‑2021 14:43:20

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 573/2, o pow.0,0150ha, o użytku B, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00042511/8

Cena wywoławcza 6.750,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 675,-zł

Przetarg odbędzie się 21 września 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 15.09.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

07‑06‑2021 09:57:43

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 156/1, o pow.0,2805ha, o użytku B-0,0453ha, RVI-0,2352ha, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00032366/3

Cena wywoławcza 75.720,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 7.572,-zł

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 6.07.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑04‑2021 10:19:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska położonej w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanej w KW GL1R/00037166/6, o użytku B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 117/4 o pow.0,0075ha i działka 118/1 o pow.0,0004ha.

Cena wywoławcza 8465,45zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 847,-zł.

Przetarg odbędzie się 31 maja 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.05.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2023 14:39:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie