Ogłoszenia o przetargach


Ogłoszenie o przetargu

29‑07‑2022 12:51:57

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, będącej lokalem mieszkalnym 17/2 w budynku przy ul. Leśnej w Jankowicach, położonym na działce nr 192/1 o pow.0,1094ha, a.m1, KW GL1R/00036869/7.

Działka 192/1 a.m1 w Jankowicach położona jest na terenach przeznaczonych miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową ozn. symb. C 20MN. Lokal mieszkalny 17/2 położony jest na parterze, składa się z jednego pokoju, pomieszczenia gospodarczego, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni 24,20 m², przynależnym pomieszczeniem o pow.8,85m².

Udział w częściach wspólnych budynku oraz gruntu wynosi 843/10000.

Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00036869/7 wolne są od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się 2 września 2022 r., o godz. 10.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu - budynek byłego przedszkola w Turzu

29‑07‑2022 12:48:46

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej przy ul. Raciborskiej 28 w Turzu, na działce nr 782/2 o pow.0,0804ha, a.m5, zapisanej w KW GL1R/00037758/3.

Działka 782/2 a.m5 w Turzu położona jest na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. W studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzonym uchwałą nr XLII/327/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.11.2021 r., działka ta jest położona na terenach RMM - obszary zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem. Działka jest zabudowana budynkiem usługowym (dawne przedszkole). Budynek jest obiektem piętrowym, podpiwniczonym w części (kotłownia), wybudowanym w latach 30-tych ubiegłego wieku. Budynek rozbudowany w latach 60-tych i dostosowany do funkcji jaką pełnił (przedszkole). Budynek wymaga remontu. Powierzchnia użytkowa budynku 216m². Dostęp do drogi publicznej od ul. Raciborskiej. Nieruchomość w kształcie zbliżonym do prostokąta jest ogrodzona.

 

Przetarg odbędzie się 2 września 2022 r., o godz. 9.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

22‑04‑2022 09:33:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:

1. 415/14 i 415/15 o łącznej powierzchni 0,9563ha, cena wywoławcza 329.925,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 33.000,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej,

2. 415/16 o pow.0,4995ha, cena wywoławcza 172.330,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.250,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

 

Przetarg odbędzie się 3 czerwca 2022 r., o godz. 9.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w pokoju 017. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 30.05.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

14‑12‑2021 11:07:39

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 349/6, o pow.0,0439ha, o użytku Bp, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00036668/8.

Cena wywoławcza 26.500,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.650,-zł

Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2022 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 12.01.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

18‑08‑2021 14:43:20

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 573/2, o pow.0,0150ha, o użytku B, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00042511/8

Cena wywoławcza 6.750,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 675,-zł

Przetarg odbędzie się 21 września 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 15.09.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

07‑06‑2021 09:57:43

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działka numer 156/1, o pow.0,2805ha, o użytku B-0,0453ha, RVI-0,2352ha, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00032366/3

Cena wywoławcza 75.720,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 7.572,-zł

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 6.07.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑04‑2021 10:19:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska położonej w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanej w KW GL1R/00037166/6, o użytku B, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 117/4 o pow.0,0075ha i działka 118/1 o pow.0,0004ha.

Cena wywoławcza 8465,45zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 847,-zł.

Przetarg odbędzie się 31 maja 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 25.05.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑01‑2021 12:18:46

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 5, oznaczonej w ewidencji gruntów, działką numer 732/2, o pow. 0,0801 ha, o użytku B, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00021764/3.

Cena wywoławcza 50.900 zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 5.090 zł. 

Przetarg odbędzie się 5 marca 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej do dnia 1.03.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

03‑12‑2020 10:51:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Jankowicach, na karcie mapy 1, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej
w KW GL1R/00050146/7, o użytku RV, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 213/9, o pow.0,0100ha i działką numer 213/11 o pow.0,0335ha.

Cena wywoławcza 10.460,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT należnego od wartości  działki 213/9), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 1046,-zł.

 

Przetarg odbędzie się 11 stycznia 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 4.01.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

28‑08‑2020 13:43:03

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 8/4, o pow. 0,1375ha, zapisaną w KW GL1R/0009812/5, o użytku RVI.

Cena wywoławcza 98.000,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 9.800,-zł.

Przetarg odbędzie się 12 października 2020 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 06.10.2020 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Data ostatniej aktualizacji:
29‑07‑2022 12:53:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie