Ogłoszenie o przetargu

03‑12‑2020 10:51:58

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Jankowicach, na karcie mapy 1, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej
w KW GL1R/00050146/7, o użytku RV, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 213/9, o pow.0,0100ha i działką numer 213/11 o pow.0,0335ha.

Cena wywoławcza 10.460,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT należnego od wartości  działki 213/9), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 1046,-zł.

 

Przetarg odbędzie się 11 stycznia 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 4.01.2021 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu