Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

16‑04‑2019 13:24:59

                                                                       Kuźnia Raciborska, dnia 16.04.2019 r.

 

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej udzielanych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.

Konsultacje mają formę wyrażenia pisemnej opinii.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 16 kwietnia 2019 r., termin zakończenia konsultacji: 24 kwietnia 2019 r.

Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta Kuźnia Raciborska.   

 

 

                                                                                   BURMISTRZ

                                                                        /-/ inż. Paweł Macha

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu