Obwieszczenie

07‑01‑2019 14:31:12

       Kuźnia Raciborska, 07.01.2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie z wniosku Krystiana Tomali w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowa sieci napowietrznej średniego napięcia na sieć kablową średniego napięcia na terenie obejmującym działki o nr ewid. 204/1, 203 i 202 zlokalizowane w Rudach.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 8:00 – 14:00, w czwartek – od 8:00 – 15:00, w piątek – od 8:00 – 12:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17, wew. 113.

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu