Obwieszczenie

30‑05‑2019 09:56:58

Nr IB.6733.6.2019                                                        

 Kuźnia Raciborska 29.05 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

            Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamia się, że na wniosek Jerzego Nowaka Przedsiębiorstwo Przerobu i Obrotu Usługi Projektowe Gliwice, działającego z pełnomocnictwa Tauron Dystrybucja S.A., wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN typu 3 x XRUAHAKXs 1 x 120/25 mm² na odcinku pomiędzy słupem 19692 do stacji A528 na działkach nr 231/1, 230/1, 229/1(działki Lasów Państwowych) i 95 (droga wojewódzka nr 919) obręb Rudy oraz 234/2, 233 i 232/1(działki Lasów Państwowych) obręb Ruda Kozielska. 

Zainteresowani w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora w pokoju nr 2 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu