Obwieszczenie

06‑03‑2020 13:26:42

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 256),w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamia się wszystkie strony w sprawie, że Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska wydał:

 

- Postanowienie IB. 6733.10.2019 w dniu 6 marca 2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odtworzeniu zbiornika przelewowego na potoku „Raczok” w oddziale 175c na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 175 obręb Ruda Kozielska, zawieszone  postanowieniem nr IB.6733.10.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

 

-Postanowienie IB. 6733.11.2019 w dniu 6 marca 2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odtworzenie dwóch zbiorników przelewowych na potoku „Raczok” w oddziale 169c oraz utworzenie obszaru mokradłowego na terenie obejmującym działki o nr ewid. 169 i 175 obręb Ruda Kozielska, zawieszone  postanowieniem nr IB.6733.11.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

 

-Postanowienie IB. 6733.12.2019 w dniu 6 marca 2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku „Raczok” w oddziale 183g na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 175 i 183 obręb Ruda Kozielska, zawieszone  postanowieniem nr IB.6733.12.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

 

-Postanowienie IB. 6733.13.2019 w dniu 6 marca 2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odtworzenie zbiornika przelewowego na potoku „Raczok” w oddziale 183b na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 175 i 183 obręb Ruda Kozielska, zawieszone  postanowieniem nr IB.6733.13.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

 

- Postanowienie IB. 6733.14.2019 w dniu 6 marca 2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowa zbiornika „Staw Księcia Pana” na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 101 obręb Rudy, zawieszone  postanowieniem nr IB.6733.14.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

 

- Postanowienie IB. 6733.15.2019 w dniu 6 marca 2020 r. o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowa zbiornika „Suchy Staw” na terenie obejmującym działki o nr ewid. 81, 101, 102 obręb Rudy, zawieszone  postanowieniem nr IB.6733.15.2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

 

     Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia  w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4 w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu