Obwieszczenie IB.6733.17.2019

12‑03‑2020 16:11:34

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 293) zawiadamia się, że zostało wszczęte postępowanie z wniosku TAURON Dystrybucja S.A. w Gliwicach działający poprzez pełnomocnika Krystiana Tomala w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN wraz z przebudową odcinka sieci napowietrznej SN na terenie obejmującym działki o nr ewid. 741/5, 741/4, 736/5, 736/6, 737/3 i 737/5 zlokalizowanego w obrębie Turze przy ul. Raciborskiej.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 11 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 8:00 – 14:00, w czwartek – od 8:00 – 15:00, w piątek – od 8:00 – 12:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17, wew. 113.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu