Zarządzenie nr B.120.1.46.2019

27‑06‑2019

Zarządzenie nr B.120.1.46.2019

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 27 czerwca 2019 roku

 

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej

na 2019 rok

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz w związku z uchwałą nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 27.06.2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie dochodów i wydatków o kwotę 378.353,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zwiększyć plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok po stronie wydatków o kwotę 791.939,10 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

W wyniku dokonanych zmian plan finansowy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej na 2019 rok zamyka się:

po stronie dochodów kwotą 51.908.646,52 zł,

po stronie wydatków kwotą 32.665.430,95 zł.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kuźnia Raciborska.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

/- Burmistrz inż. Paweł Macha -/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu