rok 2022


Zarządzenie Nr B.0050.195.2022

18‑05‑2022 15:03:12
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.72.2022

02‑03‑2022 14:24:34
w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2022
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.71.2022

02‑03‑2022 14:23:40

w sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy  z zakresu pomocy społecznej

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.70.2022

02‑03‑2022 14:23:11
w sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy   - ochrona i promocja zdrowia
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.69.2022

02‑03‑2022 14:22:39
w sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy   - Kultura fizyczna i sport
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.65.2022

18‑02‑2022 12:56:30

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu.

 

Wnioski należy składać do dnia 01.03.2022 r. w godzinach pracy Urzędu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, lub za pośrednictwem poczty, w kopercie opisanej „KONKURS – SPORT AMATORSKI 2022 r.”

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

10‑02‑2022 15:28:28

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1057 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.44.2022 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 03.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”,

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

10‑02‑2022 15:06:54

Na podstawie art. 15 ust. 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2020 poz.1057 z poźn. zm.) oraz w związku z Zarządzeniem Nr B.0050.35.2022 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 31.01.2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia pn. „Świadczenie usług rehabilitacyjnych na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska”, Zarządzeniem Nr B.0050.36.2022 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 01.02.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2022, Zarządzeniem Nr B.0050.37.2022 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 01.02.2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2021 i PODPROGRAM 2022 z zakresu pomocy społecznej w roku 2022,

 Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie nr B.0050.43.2022

03‑02‑2022 15:41:43

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu.

 

Wnioski należy składać do dnia 11.02.2022 r. w godzinach pracy Urzędu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, lub za pośrednictwem poczty, w kopercie opisanej „KONKURS – SPORT AMATORSKI 2022 r.”

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr B.0050.44.2022

03‑02‑2022 15:36:53

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu.

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1057), w związku z uchwałą nr XLII/332/2021 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wsparcie realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym pn. „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska poprzez upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej oraz systematyczny udział w rywalizacji sportowej i podnoszenie sprawności fizycznej”.

 

Termin składania ofert za pośrednictwem internetowej platformy Witkac.pl upływa 25.02.2022 r.

Termin dostarczenia wersji papierowej oferty do Punktu Obsługi Mieszkańca upływa 02.03.2022 r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  31‑01‑2022 12:37:07
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  31‑01‑2022 12:37:07
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2022 15:08:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie