BIP wyszukiwarka


Wyszukiwanie zostało zakończone. Liczba znalezionych pozycji: 524. Zmiana kryteriów wyszukiwania.
Lp. Tytuł Osoba wprowadzająca Data ostatniej aktualizacji
1 Ogłoszenia konkursów ofert dla organizacji pozarządowych Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:42:44
2 W sprawie powołania komisji oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:42:43
3 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 PODPROGRAM 2018, PODPROGRAM 2019 z zakresu pomocy społecznej w roku 2019 Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:42:05
4 W sprawie powołania Komisji Oceniającej oferty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - ochrona i promocja zdrowia Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:41:31
5 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu ochrony zdrowia oraz zatwierdzenia Regulaminu konkursu Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:40:52
6 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu w ramach wsparcia realizacji zadania własnego gminy z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym oraz zatwierdzenia Regulaminu Konkursu Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:40:15
7 W sprawie powołania Komisji Oceniającej projekty złożone na konkurs w ramach zadania własnego gminy - Kultura fizyczna i sport Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:39:42
8 Otwarty konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 Piotr Nienartowicz 18-01-2019 11:37:39
9 Inne Michalina Komarek 17-01-2019 14:45:49
10 Obwieszczenie Michalina Komarek 17-01-2019 14:45:48
Strony: 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48    49    50    51    52    53