Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

18‑11‑2020 14:18:42

O G Ł O S Z E N I E

o przeprowadzeniu konsultacji

 projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

w sprawie „Programu Współpracy Gminy Kuźnia Raciborska
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu