Informacje, ogłoszenia


Obwieszczenie

15‑09‑2021 12:32:13

Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jankowicach w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Leśne Zacisze - zlokalizowanej na działkach nr 234/2 i 293, k.m. 6, obręb Ruda Kozielska, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

13‑09‑2021 10:06:23
Prezydenta Miasta Racibórz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze od wału przed mostem na rzece Rudzie do rejonu dz. nr 910/2 wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi - zlokalizowanej na działkach nr 717/8, 717/6, 731, 732/1, 820, 783/2, 775, 1202/2, k.m. 5, 717/3, k.m. 7, obręb Turze, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

06‑09‑2021 07:51:26
Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska podaje do publicznej wiadomości, że przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Posadowienie stanowiska do indukcyjnego topienia metali o wydajności 12 000 kg/h wraz z infrastrukturą na terenie Odlewni Rafamet Sp. z o.o.".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

02‑09‑2021 09:16:44
Prezydent Miasta Racibórz zawiadamia, że podjął zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegajacego na "Przebudowie drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+000 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)".
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

30‑08‑2021 13:26:20
o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zn.: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59 dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"   
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

20‑08‑2021 10:02:26
Prezydenta Miasta Racibórz dotyczące wydania decyzji nr 110/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Jankowice - Etap II", zlokalizowanego na terenie Gmin Nędza oraz Kuźnia Raciborska.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

17‑08‑2021 11:23:43
Prezydenta Miasta Racibórz o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jankowicach w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Leśne Zacisze - zlokalizowanej na działkach nr 234/2 i 293, k.m. 6, obręb Ruda Kozielska, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

13‑08‑2021 10:00:44
Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony postępowania oraz podaje do publicznej wiadomości informację, że dnia 11.08.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Turze"na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

11‑08‑2021 12:17:23
w sprawie dopuszczenie  na prawach strony do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

02‑08‑2021 09:19:40
 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 58 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Data ostatniej aktualizacji:
15‑09‑2021 12:39:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie