Informacje, ogłoszenia


Zawiadomienie

31‑01‑2023 13:44:45

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach,  informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosel Las Huberta Sp. z o.o., ul. Rogera 13/1, 47-430 Rudy, działającej przez Pełnomocnika - osobę fizyczną, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujace wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, należących do przedsiebiorstwa Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu rozbioru, konfekcjonowania oraz przetwórstwa dziczyzny i miesa wieprzowego "las Huberta" zlokalizowanego w Rudach 47-430, przy ul. Rybnickiej 1A do punktu zlewnego miejskiej Oczyszczalni Ścieków położonego na działce 2249/88 przy ul. Wodnej 19 w Raciborzu.

 

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

30‑01‑2023 10:14:26

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 września 2022 r.(data wpływu: 08.09.2022 r.), skorygowany pismem z dnia 19 grudnia 2022 r. (data wpływu: 20.12.2022 r.) oraz pismem z dnia 3 stycznia 2023 r. (data wpływu: 10.01.2023 r.) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającego przez Pełnomocnika

 

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

24‑01‑2023 09:45:16

Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska".

 

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

24‑01‑2023 09:36:12

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania na wniosek z 16 sierpnia 2022 r. Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, działającej przez pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na ciągu C-E 59 - linia kolejowa nr 151 Kędzierzyn-Koźle - Chałupki", zostało wydane postanowienie znak: WOOŚ.420.42.2022.MK1.9 z 18 stycznia 2023 r. przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

 

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

24‑01‑2023 09:25:43

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 5 września 2022 r. (data wpływu 08.09.2022 r.), skorygowany pismem z dnia 19 grudnia 2022 r.     (data wpływu: 20.12.2022 r.) oraz pismem z dnia 5 stycznia 2023 r. (data wpływu: 10.01.2023 r.) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającego przez Pełnomocnika.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Postanowienie

24‑01‑2023 09:12:39

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach postanawia sprostować  z urzędu decyzję własną z dnia 14 grudnia 2022 r. znak GL.ZUZ.1.4210.326.2022.AD, umarzającą postępowanie w części (...) oraz udzielającą Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice, ul. Lechicka 24, działającemu przez Pełnomocnika, pozwoleń wodnoprawnych w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 922 od km 0+00 do km 5+861 (Kuźnia Raciborska - Nędza)"

 

Pełna treść postanowienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

20‑01‑2023 07:45:46

 Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 40-609 Katowice,  ul. Lechicka 24, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Raciborskiego Nr 53/13/SE z dnia 25 marca 2013 r. znak SE.II.6341.91.2012, na odprowadzenie wód deszczowych (ścieków)) pochodzących z odwodnienia pasa drogi wojewódzkiej DW 425 na odcinku od km 21+933 do km 22+649, do rowu melioracji szczegółowej Nr 35 w Rudzie Kozielskiej, za pomocą istnejącego wylotu kanalizacyjnego w km 22+126 DW 425.

 

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

10‑01‑2023 15:22:14

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. likwidację rowu otwartego na łącznej długości 169 m, zlokalizowanego na dziłace nr 585 obręb 0007 Siedliska gmina Kuźnia Raciborska.

 

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obwieszczenie

03‑01‑2023 15:09:56

Wójt Gminy Nędza zawiadamia strony o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.; "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o numerach ewidencyjnych 883/2, 883/4, 892, 900, 901, 916, 936, 937 obręb ewidencyjny Kuźnia Raciborska gmina Kuźnia Raciborska", na wniosek złożony przez WTL10 Sp. z o.o., ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26 lok. U10, 02-306 Warszawa.

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie

20‑12‑2022 11:53:40

Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach prosi o podanie do publicznej wiadomości

Pełna treść pisma w załączeniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 90 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  24‑08‑2018 06:55:56
Data ostatniej aktualizacji:
31‑01‑2023 14:00:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie