Czyste Powietrze


Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Czyste Powietrze"

20‑11‑2023 13:46:38

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 

Dla kogo jest program Czyste Powietrze??

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

W tut. Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej zlokalizowany jest punkt przyjmowania wniosków programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na termin wizyty) mogą uzyskać pomoc  pracownika w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 16)

Tel. 32-419-14-17 wew. 107 (Podinspektor ds. ochrony środowiska, Ewelina Absalon)

lub

poprzez: serwis pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrzelub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl:

 

W Programie „Czyste Powietrze” wprowadzone zostały następujące zmiany:

W Programie obowiązują trzy poziomy dofinansowania:

1.     Podstawowy poziom dofinansowania – dotacja od 40-55 % kosztów kwalifikowanych

 • dochody roczne wnioskodawcy nie mogą przekroczyć 135 000 zł

2.     Podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 70-80 % kosztów kwalifikowanych

 • dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1.894 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2.651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

3.   Najwyższy poziom dofinansowania – dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych

 • dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1.090 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Dla osób uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania wydawane są zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (MOPS), wymagane do złożenia wniosku.

  

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż;
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • instalację fotowoltaiczną;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarkę drzwiową i okienną;
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie

następujących warunków:

 • Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;
 • Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

 • Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.
 • Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 • Brak możliwości dofinansowania kotła na pellet drzewny, jeśli złożenie wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakup (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montaż nastąpił po dniu 30.06.2023r (nie dotyczy kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie).
 • Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Program daje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 Strona programu „Czyste Powietrze” : https://czystepowietrze.gov.pl/

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” - 2021r.

30‑03‑2022 13:58:46

Trwa nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”!

 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

 

Dla kogo jest program Czyste Powietrze??

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW).

W tut. Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej zlokalizowany jest punkt przyjmowania wniosków programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

 

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na termin wizyty)  mogą uzyskać pomoc  pracownika w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (pok. 16)

Tel. 32-419-14-17 wew. 131 (Inspektor ds. ochrony środowiska, Pani Nikol Kawalec)

 

W Programie obowiązują trzy poziomy dofinansowania:

1.     Podstawowy poziom dofinansowania  – dotacja do 30% kosztów kwalifikowanych

 • dochody roczne wnioskodawcy nie mogą przekroczyć  100 000 zł

2.     Podwyższony poziom dofinansowania – dotacja do 60% kosztów kwalifikowanych

 • dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 2.189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

3.   Najwyższy poziom dofinansowania – dotacja do 90% kosztów kwalifikowanych

 • dla wnioskodawców, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
 • 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Dla osób uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania wydawane są zaświadczenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuźni Raciborskiej (MOPS), wymagane do złożenia wniosku.

 

Każdego roku następuje przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych. Wydawanie dokumentu wstrzymane jest od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym, jednak nie później niż do 23 września.

 

Program przewiduje dofinansowania na:

 • źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż;
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
 • instalację fotowoltaiczną;
 • ocieplenie przegród budowlanych;
 • stolarkę drzwiową i okienną;
 • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program  daje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać również bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w terminie do 30 czerwca 2027 r.

Od dnia 06.07.2021 r. uruchomiony został nabór ciągły wniosków o dofinansowanie dla formy dofinansowania jaką jest dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, w ramach Programu będzie można złożyć wyłącznie w bankach które przystąpiły do jego wdrażania. 

Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Katowicach https://www.wfosigw.katowice.pl/lista-bankow-ktore-w-ramach-programu-czyste-powietrze-prowadza-nabor-wnioskow-o-dotacje-na-czesciowa-splate-kapitalu-kredytu-bankowego.html   i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

 

Przypominamy! To banki udzielają informacji o Programie oraz na podstawie danych przekazanych przez wnioskodawców, wypełniają wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału udzielonego przez siebie kredytu.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przyjmowane w bankach przekazywane są do WFOŚiGW zgodnie z lokalizacją budynku/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem w celu ich rozpatrzenia oraz podjęcia decyzji o dofinansowaniu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za pośrednictwem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 

W programie „Czyste Powietrze” od 25.01.2022 r. wprowadzone zostały następujące zmiany:

 

 • Uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;
 • Umożliwianie dłuższej realizacji projektu ze względu na epidemię COVID-19- do 6 miesięcy, natomiast gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora, wtedy limit 6 miesięcy nie dotyczy;
 • Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu;
 • Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa;
 • Możliwość składania wniosku przez pełnomocnika Wnioskodawcy;
 • Możliwość rozliczenia wnioskowanych inwestycji na najwyższym poziomie dofinansowania w maksymalnie 5 częściach;
 • Brak możliwości dofinansowania do kotłów na węgiel.

 

Więcej informacji można również znaleźć na stronach Programu Czyste Powietrze

https://portal.wfosigw.katowice.pl/strona-glowna-programu

https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja

https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Administrator BIP tel.:- , w dniu:  30‑03‑2022 11:59:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  30‑03‑2022 11:59:40
Data ostatniej aktualizacji:
20‑11‑2023 14:00:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie