Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Gmina Kuźnia Raciborska

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) – dalej p.z.p. robotę budowlaną pn:

Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna
dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej
dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

https://josephine.proebiz.com

Nr postępowania: IB.271.4.2021

Ogłoszono w BZP pod Nr 2021/BZP 00199987/01 z dnia 2021-10-02

Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Modrzejewski
email: modrzej244@wp.pl
, w dniu:  02‑10‑2021 10:03:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Modrzejewski
email: modrzej244@wp.pl
, w dniu:  02‑10‑2021 10:03:23
Data ostatniej aktualizacji:
02‑10‑2021 10:09:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie