Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna planowanego do udzielenia w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, pn. Kolejka Wąskotorowa – cel turystyczny w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska


Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna planowanego do udzielenia w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, pn. Kolejka Wąskotorowa – cel turystyczny w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

14‑10‑2021 13:01:21

Gmina Kuźnia Raciborska

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129) – dalej p.z.p. na dostawę pn:

 

Kolejka wąskotorowa - cel turystyczny. Ścieżka multimedialna planowanego do udzielenia w związku z realizacją projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001267, pn. Kolejka Wąskotorowa – cel turystyczny w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:

                                                      https://josephine.proebiz.com

Nr postępowania: IB.271.5.2021

 

Ogłoszono w BZP pod Nr 2021/BZP 00232349/01 z dnia 2021-10-14

pozostałe informacje są na wskazanej platformie zakupowej

Paweł Macha Burmistrz Miasta

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Modrzejewski
email: modrzej244@wp.pl
, w dniu:  14‑10‑2021 12:58:14
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Modrzejewski
email: modrzej244@wp.pl
, w dniu:  14‑10‑2021 12:58:14
Data ostatniej aktualizacji:
14‑10‑2021 13:04:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie