Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022


Wynik postępowania

12‑08‑2021 15:06:24

Alternatywny tekst z opisem obrazu.Gmina Kuźnia Raciborska

ul. Słowackiego 4,                                                                                                                                                
          47- 420 Kuźnia Raciborska

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” - sprawa nr IB.271.2.2021   .

WYNIK POSTĘPOWANIA

Wszyscy Wykonawcy
 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt. 1) Prawo Zamówień Publicznych, informujemy co następuje:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:

Nr części

Nazwa Firmy

Kryterium cena pkt

Wiek pojazdu

pkt

 

Razem pkt

   cz. 3

Transport sanitarny Kras Mariusz

47-400 Racibórz ul. Książęca 9/4

     60,00

30

 

90

cz. 1

Dartour Sp. z o.o. 47-400 Racibórz ul. Tadeusza Kościuszki 2/18

60,00

40

100

    cz. 2

PKS w Raciborzu Sp. z o.o.

Ul. Środkowa 5  47-400 Racibórz

60,00

40

100

                                   

Uzasadnienie wyboru:

                Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
Oferty nie podlegają odrzuceniu. Oferty wybrane zostały na podstawie kryteriów oceny  ofert określonych w SWZ. Oferty  otrzymały największą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert

 

Na część 1 złożył również ofertę Wykonawca: PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Ul. Środkowa 5  47-400 Racibórz – oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
Oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta  otrzymała liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert, tj. łącznie: 97,93 pkt., w tym: w kryterium „Cena” – 57,93 pkt.; w kryterium „Wiek pojazdu” – 40 pkt.

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Kuźnia Raciborska, data 12.08.2021r.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022Komunikat z załącznikami

19‑07‑2021 12:07:56
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Modrzejewski
email: modrzej244@wp.pl
, w dniu:  19‑07‑2021 12:00:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Iwona Kudla
email: iwona.kudla@umkuznia.pl
, w dniu:  19‑07‑2021 12:00:23
Data ostatniej aktualizacji:
12‑08‑2021 15:08:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie