Ogłoszenia o przetargach


Ogłoszenie o przetargu

17‑06‑2019 13:06:26

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Siedliskach, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 154/2, o pow.0,0033 ha, o użytku Bi, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00042346/0.

 

Cena wywoławcza 2.600,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT) wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 260,-zł.

 

Przetarg odbędzie się 22 lipca 2019 r., o godz. 10.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul.Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 16.07.2019 r.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

13‑06‑2019 15:19:38

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Rudach przy ul. Cegielskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 864/2 k.m6 o pow. 0,1121ha, (RVI), KW GL1R/00000746/8. Cena wywoławcza 127.000,-zł, (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.700,-zł.

 

Przetarg odbędzie się 22 lipca 2019 r., o godz. 9.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul.Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 16.07.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

11‑06‑2019 09:39:10

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Piaskowej, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 321/21 k.m2 o pow. 0,0035ha, (B), KW GL1R/00038213/8, zabudowanej murowanym garażem w zabudowie szeregowej, o pow.22m². Cena wywoławcza 13.970,-zł, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 1400,-zł.

 

Przetarg odbędzie się 12 lipca 2019 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul.Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 8.07.2019 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

29‑04‑2019 17:55:04

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Siedliskach, na karcie mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 154/2, o pow.0,0033 ha, o użytku Bi, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00042346/0.

 

Przetarg odbędzie się 31 maja 2019 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o przetargu

11‑10‑2018 14:07:13

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 583/3, o pow.0,0195 ha, o użytku Bp, stanowiącą własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisaną w KW GL1R/00027166/3.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 12:32:43
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑06‑2019 13:10:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive