Obowiązek informacyjny RODO


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, p. Paweł Macha, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5, 47-420 Kuźnia Raciborska.
  2. Inspektorem danych osobowych jest p. Sylwia Kochman, kontakt: iod@umkuznia.pl. W sprawie pytań proszę się również zwracać do p. Moniki Jordan, tel. 32 419 14 17 wewn. 128, e-mail: monika.jordan@umkuznia.pl .
  3. Przetwarzanie odbywa się w celach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, a podstawą przetwarzania danych osobowych są ustawy szczególne (kodeks postępowania administracyjnego itd.).
  4. Okres przechowywania Państwa danych został określony w przepisach prawa dot. archiwizacji dokumentów.
  5. Dostęp do państwa danych posiadają upoważnieni pracownicy urzędu.
  6. Realizacja praw podmiotowych (dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, itd.) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.
  7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego (PUODO).
  8. Przekazanie danych osobowych w zakresie w/w jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa. Konsekwencje niepodania danych wynikają z ustaw odrębnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych- monitoring wizyjny

23‑01‑2024 13:50:05
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - ogólna

23‑01‑2024 13:46:38
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Obowiązek informacyjny do umów podmioty zewnętrzne

06‑02‑2023 14:15:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

22‑12‑2020 12:39:01

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2o16 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest dr Bartosz Mendyk, kancelaria@drmendyk.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom (art. 6 ust. 1 lit. e_ RODO w związku z art. 22(2) Kodeksu Pracy.

4. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, za wyjątkiem sytuacji gdy powyższe stanowi dowód w postępowaniu.

5. Monitoring obejmuje korytarze i ciągi komunikacyjne urzędu oraz parking i wejście do Urzędu. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz gabinetów pracowników.

6. Realizacja praw podmiotowych (prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania) wynika z RODO oraz ustaw odrębnych.

7. Podmiotom danych przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-091 Warszawa.

8. Państwa dane nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, nie będą również przez Burmistrza profilowane ani automatycznie przetwarzane.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO DLA OSÓB PRAWNYCH

15‑07‑2020 10:12:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO DLA OSÓB PRAWNYCH (STOWARZYSZENIA)

15‑07‑2020 10:11:20
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  27‑07‑2018 08:37:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  27‑07‑2018 08:37:38
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2024 07:27:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie