Konsultacje społeczne


Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

11‑10‑2018 09:47:54

Informuję, że w dniach od 04 października do 10 października 2018r., zgodnie z § 5 uchwały nr XXIX/276/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kuźnia Raciborska oraz w związku z Zarządzeniem nr B.0050.295.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 02 października 2018r., przeprowadzono konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Jankowice.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone.

W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych

04‑10‑2018 08:27:04

dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Jankowice

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA o przeprowadzonych konsultacjach

19‑09‑2018 12:31:20

Informuję, że w dniach od 10.09.2018 r. do 18.09.2018 r. zgodnie z Uchwałą nr LIV/488/2010 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  w sprawie konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 253, poz. 3921  z 2 grudnia 2010 r.), zmienionej Uchwałą nr XXVI/288/2013  Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 7 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. 2013, poz. 2478 z 15 marca 2013 r.) przeprowadzono konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie: zniesienia statusu pomnika przyrody.

Jednocześnie zawiadamiam, że konsultacje, o których mowa wyżej zostały zakończone. W wyznaczonym terminie nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  31‑07‑2018 07:33:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2018 12:12:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive