Zamówienia poniżej 30.000 Euro (do grudnia 2020r.)


Zapytanie ofertowe

20‑11‑2020 13:14:25

na wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej dla projektu pn.: Przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny w Kuźni Raciborskiej” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 dla działania: 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP dla poddziałania: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

29‑10‑2020 12:31:13

na wykonanie 8 sztuk plakatów informacyjnych dla projektu pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska  dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania:  4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPYTANIE OFERTOWE

02‑07‑2020 12:46:41

na wykonanie zdjęć figur matek boskich celem stworzenia broszury oraz mapy celem promowania nowo powstającego Szlaku Matki Boskiej po obu stronach granicy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska Fundusz Mikroprojektów 2014 - 2020 w Euroregionie Silesia.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAPYTANIE OFERTOWE

01‑07‑2020 08:23:59

 

UWAGA !

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na zadanie pod nazwąPlac zabaw - miejsce integracji społecznej mieszkańców Sołectwa Ruda” w ramach pomocy finansowej w Marszałkowskim konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Remonty cząstkowe dróg gminnych

20‑04‑2020 11:55:24
Dokumenty:
Plik pdf Zapytanie ofertowe - remonty cząstkowe dróg gminnych.pdf
20‑04‑2020 11:55:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dokumentacja.pdf
05‑05‑2020 12:18:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
685KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Rozbiórka budynku mieszkalno-gospodarczego przy ul Raciborskiej 52 w miejscowości Turze działka nr 732

30‑03‑2020 12:20:39
Uwaga! Informacja z wybory ofert.
Dokumenty:
Plik pdf decyzja - ostat 18.03.2020.pdf
30‑03‑2020 12:21:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
433KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt budowlany.pdf
30‑03‑2020 12:21:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie ofertowe.pdf
30‑03‑2020 12:21:44
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
936KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Dokumentacja z wyboru oferty.pdf
14‑04‑2020 11:30:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
762KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja z otwarcia ofert.pdf
14‑04‑2020 11:30:58
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
211KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe

02‑09‑2019 13:55:34

dla zadania, pn. „Wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją  budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4.”

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do dnia  10.09.2019 r. do godziny 15.00.

 

Aktualizacja z dnia 13.09.2019 r. - dodano dokumentację z postępowania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

14‑08‑2019 14:31:51

na realizację dokumentacji projektowej, dla inwestycji pn. „Wykonanie projektu modernizacji wraz z termomodernizacją  budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4.”

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący  zachowanie poufności) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w pok. nr 4 (sekretariat) w terminie do dnia  22.08.2019 r. do godziny 15.00

 

AKTUALIZACJA Z DNIA 02.09.2019 r. - dodano informację o unieważnieniu postępowania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2019”

16‑07‑2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pod nazwą „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2019.”

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się przepisów tejże ustawy.

Przedmiot zamówienia:

„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska w roku 2019.”

Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska NIP: 639-10-02-778, REGON: 276258436

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem lub zebraniem wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska oraz ich transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

[...]

Pozostała część zapytania ofertowego w załączeniu.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z wyboru oferty

04‑09‑2018 13:19:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:21:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:21:54
Data ostatniej aktualizacji:
26‑02‑2021 12:12:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie