Zamówienia powyżej 30.000 Euro


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

22‑02‑2019 12:25:15
Dostawa i montaż fontanny na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

07‑12‑2018 13:51:19
Gmina Kuźnia Raciborska: „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

23‑11‑2018 12:21:54

Uwaga: aktualizacja z dnia 28.02.2019 r. - termin składania ofert 18.04.2019 r. do godz. 9.00
 

Uwaga: ulega zmianie termin składania ofert w przetargu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanyc, który został opublikowany pod adresem https://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=13140&idmp=713&r=r

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

21‑11‑2018 20:34:00

Gmina Kuźnia Raciborska: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.


UWAGA: dodano uchwałę RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

 

UWAGA: opublikowano skorygowany załącznik nr 9 do SIWZ - tabela pomocnicza do wyliczenia szacunkowego kosztu kredytu

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

13‑11‑2018 09:41:31

Postępowanie unieważnione

Gmina Kuźnia Raciborska: „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki

04‑10‑2018 10:00:49
na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 493 w Rudzie Kozielskiej o długości 0,214 km." Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok

17‑08‑2018 09:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2018 r. - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 493 w Rudzie Kozielskiej o długości 0,214 km." Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok

10‑08‑2018 12:02:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:22:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:22:18
Data ostatniej aktualizacji:
22‑02‑2019 12:27:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie