Zamówienia powyżej 30.000 Euro (do grudnia 2020r.)


Ogłoszenie o zamówieniu

31‑12‑2020 11:34:44

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 18: Zadanie 2. Termomodernizacja budynku ZGKM w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6 Zadanie 3. Termomodernizacja budynku Gminnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 Zadanie 4. Termomodernizacja budynku OSP w Turzu przy ul. Raciborskiej 68 Zadanie 5 . Termomodernizacja budynku WOK w Turzu przy ul. Raciborskiej 42"

 

Termin składania ofert do dnia  08.02.2021 r. godz. 12.00
 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu

23‑12‑2020 12:23:10

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”.

Termin składania ofert   21.01.2021 r. godz. 9.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie wolnej ręki

03‑12‑2020 09:59:06
"Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu

03‑09‑2020 14:10:53
„Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: VI. Transport dla działania: 6.1. Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Powstańców w Kuźni Raciborskiej.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu “Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”. Zamówienie realizowane z podziałem na części: Część zamówienia nr 1: „Dowóz uczniów do szkół specjalnych na terenie Miasta Racibórz”. Część zamówienia nr 2: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego przy ul. Rogera 2 w Rudach i dzieci do Przedszkola przy ul. Raciborskiej 17 w Rudach”. Część zamówienia nr 3: „ Dowóz ucznia niepełnosprawnego poruszającego się na wózku inwalidzkim do szkoły specjalnej na terenie Miasta Racibórz”.

30‑07‑2020 15:19:58
Termin składania ofert do dnia 7.08.2020 r. godz. 9.00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs z podziałem na zadania: Zadanie 1. Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Rudy przy ulicy Raciborskiej 17. Zadanie 2. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Jankowice przy ulicy Raciborskiej 40. Zadanie 3. Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Ruda Kozielska przy ulicy Wildek 2.

10‑07‑2020 13:53:16

UWAGA !!!

Zmiana terminu ofert na dzień 13.08.2020 r. do godz. 9.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - “Dowóz dzieci do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”. Zamówienie realizowane z podziałem na części: Część zamówienia nr 1: „Dowóz uczniów do szkół specjalnych na terenie Miasta Racibórz”. Część zamówienia nr 2: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego przy ul. Rogera 2 w Rudach i dzieci do Przedszkola przy ul. Raciborskiej 17 w Rudach”.

08‑07‑2020 13:33:50
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

09‑06‑2020 14:56:58

Szlak Matki Boskiej po obu stronach granicy.

Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej : Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czesko-Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

05‑05‑2020 13:55:58
Poprawa parametrów efektywności energetycznej budynku mieszkalnego w Gminie Kuźnia Raciborska ul. Kasztanowa 6
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

21‑04‑2020 13:00:32
Dostawa - zakup 4 wagonów turystycznych wąskotorowych letnich na tor o prześwicie 785 mm.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 31 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:22:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:22:18
Data ostatniej aktualizacji:
06‑10‑2021 15:24:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie