Zamówienia powyżej 30.000 Euro


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

29‑03‑2019 12:50:28

UWAGA: zmiana terminu składania ofert do dnia 11.04.2019 r. godz. 9.00

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Gminy Kuźnia Raciborska działającej poprzez Urząd Miejski, jednostki organizacyjne Gminy Kuźnia Raciborska oraz ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej jednostek posiadających osobowość prawną na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2021 r. oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych i młodzieżowych drużyn pożarniczych Gminy Kuźnia Raciborska na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2021 r. oraz ubezpieczenie komunikacyjne (OC, ZK, auto-casco, NNW, assistance) pojazdów stanowiących własność lub użytkowanych przez Gminę Kuźnia Raciborska, jednostki organizacyjne Gminy Kuźnia Raciborska oraz jednostki posiadające osobowość prawną oraz Ochotnicze Straże Pożarne na okres od dnia 01.05.2019 r. do dnia 30.04.2021 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

22‑02‑2019 12:25:15
Dostawa i montaż fontanny na Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

07‑12‑2018 13:51:19
Gmina Kuźnia Raciborska: „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

23‑11‑2018 12:21:54

Uwaga: aktualizacja z dnia 10.05.2019 r. - termin składania ofert 31.07.2019 r. do godz. 9.00
 

Uwaga: ulega zmianie termin składania ofert w przetargu pn. "Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska planowanego do realizacji w ramach Projektu Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich. Zamówienie realizowane w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanyc, który został opublikowany pod adresem https://kuznia-raciborska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=13140&idmp=713&r=r

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

21‑11‑2018 20:34:00

Gmina Kuźnia Raciborska: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.


UWAGA: dodano uchwałę RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 

 

UWAGA: opublikowano skorygowany załącznik nr 9 do SIWZ - tabela pomocnicza do wyliczenia szacunkowego kosztu kredytu

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

13‑11‑2018 09:41:31

Postępowanie unieważnione

Gmina Kuźnia Raciborska: „Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej.” Zadanie realizowane przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki

04‑10‑2018 10:00:49
na zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska”.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 493 w Rudzie Kozielskiej o długości 0,214 km." Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok

17‑08‑2018 09:49:54
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 03.08.2018 r. - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 493 w Rudzie Kozielskiej o długości 0,214 km." Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok

10‑08‑2018 12:02:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Monika Jordan
email: monika.jordan@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:22:18
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  01‑08‑2018 11:22:18
Data ostatniej aktualizacji:
05‑06‑2019 19:23:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie