Zamówienia poniżej 130.000 zł


Zapytanie ofertowe

06‑05‑2024 10:11:41
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych od ww. substancji oraz osób współuzależnionych w ramach zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej na rok 2024 - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

22‑02‑2024 11:56:26

na wykonanie zadania pod nazwąRemonty cząstkowe dróg gminnych położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pierwsze piętro (sekretariat)  w terminie do dnia 28.02.2024 r. do godz. 14.00

 

                                Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

16‑02‑2024 10:10:12

"Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej dla osób nadużywających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnionych od ww. substancji oraz osób współuzależnionych w ramach zadań Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kuźni Raciborskiej na rok 2024 - Punkt Informacyjno – Konsultacyjny".

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

07‑09‑2023 11:06:54

„Dostawa zestawu festynowego do integracji mieszkańców sołectwa Jankowice” w ramach Marszałkowskiego Konkursu „ Inicjatywa Sołecka  w 2023r.

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

04‑08‑2023 09:48:31
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego ”Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

06‑07‑2023 15:32:11
„Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego ”Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

04‑07‑2023 13:11:23
na zadanie pod nazwą „Stworzenie strony internetowej Gminy Kuźnia Raciborska wraz z dostosowaniem do WCAG.2.1 w ramach realizacji projektu grantowego ”Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia"
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

22‑03‑2023 14:22:08

na zadanie pod nazwą „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik - 2012" przy ul. Piaskowej w Kuźni Raciborskiej” zadanie realizowane w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” – finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w sekretariacie na I piętrze w terminie do dnia 04.04.2023r. do godz. 15.00

 

Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

08‑03‑2023 13:01:40

na wykonanie zadania pod nazwąRemonty cząstkowe dróg gminnych położonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność)  w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, pierwsze piętro (sekretariat)  w terminie do dnia 24.03.2023 r. do godz. 13.00

 

Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 32 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Dominika Turkiewicz
email: dominika.turkiewicz@umkuznia.pl tel.:324191417
, w dniu:  26‑02‑2021 12:13:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  26‑02‑2021 12:13:23
Data ostatniej aktualizacji:
06‑05‑2024 10:12:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie