Zamówienia poniżej 130.000 zł


Zapytanie ofertowe

30‑01‑2023 09:35:45

Drugie zapytanie ofertowe z dnia 30.01.2023 r. na zadanie pod nazwą „Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4”.

Termin złożenia do 06.02.2023 r. do godziny 15:00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

12‑01‑2023 10:37:38

 

na zadanie pod nazwą „Montaż napędu elektromechanicznego do automatycznego otwierania i zamykania drzwi rozwieranych jednoskrzydłowych zewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4”.

Termin złożenia do 27.01.2023 r. do godziny 13:30

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

18‑10‑2022 13:25:30
na „Wykonanie  Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy Przedszkola na działce nr 229/9 w Rudach”
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

03‑10‑2022 12:31:57

 na "Wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy Przedszkola na działce nr 229/9 w Rudach"

 

Termin składania ofert do 11 października 2022 r. do godziny 13.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

20‑09‑2022 14:43:50

na "Wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy Przedszkola na działce nr 229/9 w Rudach"

Termin składania ofert do 29 września 2022 r. do godziny 13.00 w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

31‑08‑2022 14:57:55

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie Usługi Diagnozy Cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACTEU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

 Miejsce i termin składania ofert: Oferta winna być złożona do 08.09.2022 r. do godziny 15:30.

 

Unieważnienie zapytania ofertowego

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

13‑07‑2022 13:09:18

na zadanie pod nazwą "Budowa centralnego placu zabaw w sołectwie Rudy" w ramach pomocy finansowej w Marszałkowskim konkursie "Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 w sekretariacie na I piętrze w terminie do dnia 20.07.2022 r. do godz. 14.30 z dopiskiem:

Oferta na zadanie pod nazwą:

"Budowa centralnego placu zabaw w sołectwie Rudy" w ramach pomocy finansowej w Marszałkowskim konkursie "Inicjatywa Sołecka" w 2022 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

30‑06‑2022 08:49:57

na zadanie pod nazwą „Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ruda” w ramach pomocy finansowej w Marszałkowskim konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowa15, pierwsze piętro (sekretariat) w terminie do dnia 11.07.2022 r. do godz. 14.30 .

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

24‑06‑2022 11:48:46

na zadanie pod nazwą „Budowa centralnego placu zabaw w sołectwie Rudy” w ramach pomocy finansowej w Marszałkowskim konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowa15, pierwsze piętro (sekretariat) w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godz. 13.00 .

 

Unieważnienie postępowania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe

15‑06‑2022 13:21:00

na zadanie pod nazwą „Budowa wiaty biesiadnej w sołectwie Ruda” w ramach pomocy finansowej w Marszałkowskim konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowa15, pierwsze piętro (sekretariat) w terminie do dnia 29.06.2022 r. do godz. 14.30 .

 

 Aktualizacja z dn. 30.06.2022 - dodano informację o unieważnieniu postępowania

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Elwira Kalicińska
email: elwira.kalicinska@umkuznia.pl tel.:32 4191417 wew. 128 fax: 32 419 14 32
, w dniu:  26‑02‑2021 12:13:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Nienartowicz
email: piotr.nienartowicz@umkuznia.pl tel.:(32) 419 14 17 fax: (32) 419 14 32
, w dniu:  26‑02‑2021 12:13:23
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2023 09:41:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie